Ventilatie

Bij het isoleren van een woning worden tegenwoordig hoge normen opgelegd, waardoor de luchttoevoer van uw woning enorm klein geworden is. Het is dus noodzakelijk een ventilatiesysteem te installeren om zo de luchttoevoer van uw huis te beïnvloeden.

Een ventilatiesysteem zorgt voor een betere gezondheid, een hoger comfort en voorkomt vochtproblemen in uw woning. Wij bieden volgende ventilatiesystemen aan van prijsberekening tot installatie:

Type C

Dit type ventilatiesysteem is wat men wel eens het standaard ventilatiesysteem noemt. Het is een systeem met een natuurlijke toevoer (meestal via raamroosters) en een mechanische afvoer.

Type C+

Dit systeem is soortgelijk aan voorgaand systeem, maar de afvoer is vraaggestuurd. De roosters zullen bij een te veel aan lucht en/of vochtigheid een bepaalde hoeveelheid vervuilde lucht volledig automatisch afvoeren. Bij een te kort, zal de afvoer zich automatische beperken tot een minimale afvoer. Dit syteem is vooral zuiniger dan type C vanwege zijn beperkt onderhoud en heeft geen geluidisolatie nodig.

Type D

Dit type heeft vooral een zeer hoog rendement. Type D behaalt vaak een rendement van meer dan 95%, er is dus maar een zeer klein percentage warmteverlies in uw woning.

Type D is een balansventilatiesysteem dat verse buitenlucht mechanisch aanzuigt, filtert en voorverwarmt in een ingebouwde warmtewisselaar. Daarna wordt deze lucht in de woning geblazen. De vervuilde lucht wordt ook mechanisch afgezogen, hierbij wordt de bestaande warmte in deze lucht herbruikt. Bij een aantal systemen van het type D kan men tijdens warme zomernachten de koelere buitenlucht aanvoeren en de warmte binnenin de woning afvoeren.

Meestal werken we met volgende merken:

Vasco Heating conceptsRenson